zahlavi.jpg

Barmská kočka/ Burmese cat

Historie/ History

Původně je barmská kočka z Barmy, kde ji v klášterech chovali mniši. Jsou jedinečné svým hnědým zbarvením a nádhernýma, zlatýma očima, které hned upoutají vaši pozornost. První zmínky o hnědých kočkách jsou již z 15. století. Většina barmských koček je potomkem kočky jménem Wong Mau, kterou v roce 1930 z Barmy do Ameriky dovezl Dr. Joseph Thompson. Joseph Thompson poprvé nakryl Wong Mau siamským kocourem v barvě seal point. Koťátka co se narodila byla siamského typu, ale také koťata podobná své matce. Další krytí Wong Mau bylo jejími potomky, kdy se koťata narodila siamského typu s typickými odznaky, hnědá koťata s odznaky a jednobarevná koťata s malými odznaky nebo se žádnými odznaky. Dále se Dr. Thompson zaměřil na křížení celobarevných koťat, čímž vznikla jednobarevná hnědá koťata. V roce 1936, šest let po příjezdu Wong Mau do Ameriky, byla barmská kočka uznaná organizací CFA jako samostatné plemeno.

Originally is burmese cat from Burma, where she was breeding in convent by monks. They are unique with their brown color and amazing, gold eyes, which will immediately interest you. Firs mention about brown cats are from 15. century. Most burmese cats are progeny of cat named Wong Mau, which Dr. Joseph Thomson imported from Burma to America in year 1930. Wong Mau was for first time crossbreeding with siamese seal point tomcat. Kittens what were born were siamese type, but there were kittens what were similar to their mother. For another time was Wong Mau crossbreeding with her progeny, when kittens were born siamese type with typical ribbons, brown kittens with ribbons and one colored kittens with small ribbons or without ribbons. Further Dr. Thompson focused on crossbreeding one colored kittens, thereby were originated one colored brown kittens. In year 1936, six years after Wong Mau arrival to America, was burmese cat verified by organization CFA like different breed.
Po druhé světové válce se barmská kočka rozšířila i do Anglie. V roce 1952 byly barmské kočky uznané i v organizaci GCCF. Chovaly se pouze v hnědé barvě, ale v roce 1955 se začaly objevovat i v modrém zbarvení, kdy v roce 1960 bylo právě modré zbarvení uznané organizací GCCF. Posléze došlo k šlechtění dalšich barev, jako je želvovinová, červená, krémová. Tyto barvy byly uznané v roce 1972. V Americe se objevila barva champagne, která byla v Británii přejmenována na čokoládovou. V kombinaci s modrou pak vznikla barva lilová, která byla uznaná organizací GCCF v roce 1975. Vznikly i barvy jako skořicová a plavá, které se v 90. letech objevily v Nizozemsku.

After second world war was burmese cat expanded to England too. In year 1952 were burmese cats verified in organization GCCF. They were breeding just in brown color, but in year 1955 were discover in blue color too, when in year 1960 was just blue color verified by organization GCCF. After time occurred to breeding another colors like tortie, red, cream. This colors were verified in year 1972. In America was discover color champagne, what was renamed to chocolate in Britain. In combination with blue was originated lilac color, what was verified by organization GCCF in year 1975.
Originated were colors like cinnamon and blonde, what were discover in Netherlands in 90. years.

Standard plemene/ Breed standard (FIFE)

Všeobecný vzhled/ General look
Vzhled/ Apparance
Barmská kočka je samostatným plemenem s jedinečnou genetikou zbarvení (cb cb). Nejnápadnějšími znaky tohoto plemene, plného temperamentu, jsou jeho hedvábná srst a výrazné oči. Je to středně velká, elegantní kočka orientálního původu. Jakákoliv podobnost se siamským typem anebo zavalitost v typu britských koček musí být posuzována jako chyba.
The Burmese distinguishes itself as an independent breed by its unique genetics of colour (cb cb). Striking characteristics of this lively breed are its silky coat texture as well as their expressive eyes. It is a medium-sized, elegant cat. Any suggestion of either Siamese type or the cobbiness of the British must be regarded as a fault.

Velikost/ Size
Středně velká
Medium
Hlava/ Head
Tvar/ Shape
Z předu: krátký klín, široký v lícních kostech, tupě se sbíhající k čenichu. Horní část hlavy je široká a lehce zakulacená, s širokým prostorem mezi ušima. Z profilu je čelo lehce zakulacené, špička nosu a brada tvoří svislou linii.
Viewed from the front: short wedge, wide at the cheekbones, tapering to a blunt finish at the muzzle. Top of the head broad and with height, wide between the ears and slightly rounded.In profile: brow slightlyrounded; tip of the nose and chin form a vertical line.

Nos/ Nose
V nasazení je zřetelně prohnutý.
Distinct nose break at the base

Čelisti/ Jaws
V místě čelistního kloubu široké.
Wide at the hinge.

Brada/ Chin
Silná, z profilu ukazující výraznou dolní čelist.
Strong; in profile the chin shows a strong lower jaw.
Uši/ Ears
Tvar/ Shape
Středně velké (s výjimkou mláďat), široké v nasazení, s lehce zakulacenými špičkami.
Medium in size (exception: kittens), broad at the base with slightly rounded tips.

Umístění/ Placement
Daleko od sebe posazené, vnější linie pokračují v tvaru horní části obličeje (s výjimkou dospělých kocourů – kocouři plné tváře), při pohledu z profilu se lehce naklánějící dopředu.
Set well apart; the outer line of the ears continues the upper part of the face (exception: mature males –fullness of cheeks).In profile the ears have a slight forward tilt.
Oči/ Eyes
Tvar/ Shape
Velké, daleko od sebe posazené, horní linie oka rovná, lehce orientálně šikmo směrující k nosu, spodní linie je zakulacená.
Large and set wide apart; the top line of the eyes is straight with a slight oriental slant towards the nose, the lower line being rounded.

Barva/ Colour
Zářivá, obzvláště živá a svítivá. Všechny odstíny žluté od žlutozelené až k jantarové, ale zlatě žluté je dávána přednost. Tvar, velikost a posazení jsou důležitější pro typicky barmský dojem než barva. Je třeba mít ohled na slabší intenzitu barvy očí u starších zvířat.
Lustrous, particularly alert and bright. All shades of yellow from chartreuse to amber; golden yellow is preferred.Shape, size and set are more important for the expression of the Burmese than the colour.Allowances should be made for colour dilution in older cats.
Tělo/ Body
Velikost/ Size
Střední délka a velikost
Of medium length

Stavba/ Structure
Svalnaté, silné tělo, těžší, než na pohled vypadá, hruď široká, z profilu zakulacená, rovný hřbet
Muscular and compact, heavier than its appearance indicates.Chest strong and rounded in profile, back straight
Končetiny/ Legs
Poměrně štíhlé, v dobrých proporcích k tělu
Rather slender and in proportion to the body

Tlapky/ Paws
Malé, oválné, v poměru k tělu
Oval, small, in proportion to the body
Ocas/ Tail
Středně dlouhý, rovný, středně silný v nasazení, lehce se zužující k zakulacené špičce
Of medium length, straight; medium thickness at the base, tapering to a rounded tip
Srst/ Coat
Struktura/ Structure
Jemná, lesklá a hedvábná, přiléhající hladce k tělu, skoro bez podsady, velmi krátká
Fine, glossy, silky;lying close to the body, almost without undercoat, very short

Barva/ Colour
U všech barevných variet je spodní část těla světlejší než hřbet a končetiny. Přechod barev je pozvolný. Barva srsti je poněkud otupená u kořínků. Obličej a uši mohou být v barvě trochu kontrastní. Všechny barevné variety musí být bez jakýchkoliv barevných proužků nebo kresby
In all colour varieties are the underparts of the body paler than back and legs, but shading should be gradual. Hair should shade gradually to a paler colour at the roots.Face and ears may show a little contrast. All varieties without any bars or spotting

Barvy/ Colors

Hnědá/ Brown
EMS: n
Srst/ Coat: výrazná, teplá tmavě hnědá/ rich warm seal brown
Nosní zrcátko/ Nose leather: výrazně hnědé/ rich brown
Polštářky tlapek/ Paw pads: tmavě hnědé/ seal brown
Čokoládová/ Chocolate
EMS: b
Srst/ Coat: mléčně čokoládová/ milk coffee (café au lait)
Nosní zrcátko/ Nose leather: čokoládově hnědé/ chocolate-brown
Polštářky tlapek/ Paw pads: skořicové až čokoládové/ cinnamon to chocolate
Modrá/ Blue
EMS: a
Srst/ Coat: modrošedá s výrazným nádechem barvy starého cínu/ blue-grey, with a clear pewter coloured sheen
Nosní zrcátko/ Noe leather: modrošedé/ blue-gray
Polštářky tlapek/ Paw pads: narůžovělé, modrošedé/ pinkish blue-grey
Lilová/ Lilac
EMS: c
Srst/ Coat: světlá, jemná holubičí šeď s lehkým nádechem růžové/ pale, delicate dove-grey with a light pink cast
Nosní zrcátko/ Nose leather: levandulové/ levander
Polštářky tlapek/ Paw pads: levandulové/ levander
Červená/ Red
EMS: d
Srst/ Coat: mandarinková/ tangerine
Nosní zrcátko/ Nose leather: růžové/ pink
Polštářky tlapek/ Paw pads: růžové/ pink
Krémová/ Cream
EMS: e
Srst/ Coat: světle meruňková barva se zřetelným "pudrovým" nádechem na uších, hlavě a hřbetu/ light apricot showing a distinct powdery bloom on ears, head and back
Nosní zrcátko/ Nose leather: růžové/ pink
Polštářky tlapek/ Paw pads: růžové/ pink
Černě želvovinová/ Seal tortie
EMS: f
Srst/ Coat: tmavě hnědá a mandarinková (tmavě a/nebo světlá), barevné skvrny a/nebo promísené barvy/ seal brown and tangerine (dark and/or pale) patched and/or mingled
Nosní zrcátko/ Nose leather: růžové a/nebo tmavě hnědé/ pink and/or seal brown
Polštářky tlapek/ Paw pads: růžové a/nebo tmavě hnědé/ pink and/or seal brown
Čokoládově želvovinová/ Chocolate tortie
EMS: h
Srst/ Coat: mléčně čokoládová a meruňková (tmavší a/nebo světlejší), barevné skvrny a/nebo promísené barvy/ milk coffee and tangerine (dark and/or pale) patched and/or mingled
Nosní zrcátko/ Nose leather: světle červené, růžové a/nebo čokoládové/ pale red/pink and/or chocolate
Polštářky tlapek/ Paw pads: světle červené, růžové a/nebo čokoládové/ pale red/pink and/or chocolate
Modře želvovinová/ Blue tortie
EMS: g
Srst/ Coat: modrošedý a světle meruňkový tón (tmavší a/nebo světlejší), barevné skvrny a/nebo promísené barvy/ blue-grey and light apricot (dark and/or pale) patched and/or mingled
Nosní zrcátko/ Nose leather: růžové a/nebo modrošedé/ pink and/or blue grey
Polštářky tlapek/ Paw pads: růžové a/nebo modrošedé/ pink and/or blue grey
Lilově želvovinová/ Lilac tortie
EMS: j
Srst/ Coat: holubičí šedá a světle meruňková (tmavší a/nebo světlejší), barevné skvrny a/nebo promísené barvy/ dove-grey and light apricot (dark and/or pale) patched and/or mingled
Nosní zrcátko/ Nose leather: růžové a/nebo levandulové/ pink and/or lavender
Polštářky tlapek/ Paw pads: růžové a/nebo levandulové/ pink and/or lavender

Povaha/ Personality

Barmské kočky jsou velmi přítulné a společenské plemeno, známé pro svou vysokou inteligenci, které své majitele miluje nade vše a potřebuje od nich spoustu pozornosti (takže pokud nemáte dostatek času bude lepší pořídit barmičce kočičího kamaráda a nebo zvolit jiné plemeno). Není u nich neobvyklé, že se upnou na jednoho člena domáctnosti. Milují být středem pozornosti, hlavně když mají okolo sebe publikum, které je bude obdivovat. Zároveň jsou barmy docela žárlivé, takže pokud máte více zvířat, barma musí vědět, že má stejnou pozornost jako všichni ostatní čtyřnozí členové domácnosti. Jelikož barmy jsou dominantní a mají rády kontrolu nad věcmi (i nad svými zvířecími společníky či svými majiteli) je téměř jasné, že barma bude ta alfa (bohužel má i tendenci šikanovat slabší a méně aktivní a méně chytré kočky). Díky své inteligenci a hravosti milují různé hry, aktivní i logické a není pro ně problém naučit se i různým kouskům, jako třeba aportovaní, skočení do náruče nebo třeba i dej pac. S barmou se nikdy nebudete nudit a díky jejich jedinečnosti si je zkrátka zamilujete (existuje i citát, který je velmi pravdivý: ,,Jednou barma, vždycky barma" :)).

Burmese cats are very snuggling and social breed, known for their high intelligence, what love their owners from a bottom of their heart and what need a lot of attention (so when you don´t have enough time it´ll be better to get her a cat friend or choose another breed). It´s not unusually that they´ll have a favorite person in a family. They love being a center of attention especially when they have a audience around, what will adore them. Burmese cats are quite jealous at the same time, so if you have more pets, burma needs to know that she has the same attention like every other cat members of family. Because burmese cats are dominant and they like control over things (also over their cat friends or their owners) is almost apparent that burma will be the alpha (sadly they have tendency bully weak and less active and less clever cats). Thanks to their intelligence and playful they love games, active or logic and it´s not problem for them to learn some tricks, like jump into arms or also high five. With burmese you will never be bored and thanks to their uniqueness you will just love them (there is also a quot what is very truthful: ,,Once a burmese always burmese" :)).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one